PL EN

International Paper - Kwidzyn

Zapewnienie ciągłości pracy komputerów sterujących procesami produkcji dla dwóch komputerowni.

Opis

Wymaganiem klienta była filtracja powietrza ze związków agresywnych z utrzymaniem na bardzo rygorystycznym poziomie warunków środowiskowych.

Trudnością w tym projekcie było zastosowanie odpowiednich jednostek klimatyzacji precyzyjnej, dla bieżącej obróbki nadmuchiwanego świeżego powietrza z zewnątrz o dowolnych parametrach przy zachowaniu precyzji 21oC +/- 1oC, 50% RH +/- 5%. 
Wymagane nadciśnienie w pomieszczeniu komputerowni 20 Pa.

Etap projektowy

Projekt wykonawczo-budowlany obszaru komputerowni. 

Dobór urządzeń filtracji fazy gazowej (filtracji chemicznej). 

Opracowanie scenariuszy funkcjonalnych dla serwerowni.

Etap wykonawczy

Dostawa i wykonanie systemu nadciśnienia w pomieszczeniu komputerowni przy zastosowaniu filtrów fazy gazowej produkcji Eagle Burgmann o wydajności 1000 m3/h.

Dostawa systemu kontroli nadciśnienia z podłączeniem do BMS obiektu. 

Dostawa systemów uzdatniania wody do nawilżaczy parowych. 

Dostawa systemu klimatyzacji precyzyjnej Stulz z redundancją.

Dostawa podłogi podniesionej. 

Inne Case Studies: