PL EN

MAKAS-SYSTEM SP. Z O.O.

ul. Gdyńska 103
PL 80-209 Chwaszczyno
tel./fax +48 58 783 37 38
info@makas.com.pl
www.makas.com.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000432268
NIP: 958-166-12-44
Regon: 221740131
Kapitał zakładowy: 29.500,00 zł wpłacony w całości

Dział Kontraktów

Radosław Zega

Dyrektor Techniczno-Handlowy +48 512 719 058
r.zega@makas.com.pl

Serwis Zasilania

Bartosz Jerzak

Kierownik Serwisu +48 502 265 255
b.jerzak@makas.com.pl

Serwis HVAC

Tomasz Sztybór

Kierownik Serwisu +48 502 268 568
t.sztybor@makas.com.pl

Serwis HVAC

Radosław Smokowski

Inżynier Serwisu +48 515 050 807
r.smokowski@makas.com.pl

Instalacje Solarne

Bogusława Maj

Inżynier wsparcia technicznego +48 58 783 37 38
b.maj@makas.com.pl

Zarząd

Krzysztof Sierżęga

Prezes Zarządu +48 58 783 37 38
k.sierzega@makas.com.pl

Biuro

Monika Karbowiak

Asystentka Zarządu +48 58 783 37 38
m.karbowiak@makas.com.pl